Inárcs Nagyközség honlapja
2018.04.27. 04:49, péntek, Zita, Mariann napja
Látogatók száma: 567629

INÁRCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2365 Inárcs, Rákóczi út 4.

06-29/370-021
Fax: 06-29/370-369
e-mail: titkarsag@inarcs.hu
web: www.inarcs.hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 0730 - 17 00
szerda: 0730 - 16 00
péntek: 0730 - 12 30
(kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás)

Szervezeti ábra


Polgármester
dr. Gál Imre László
06-29/ 370-021
e-mail: titkarsag@inarcs.hu
Jegyző
Göndör Ákos
06-29/370-021
e-mail: jegyzo@inarcs.hu


Titkárság

Önkormányzati ügyek

 • Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, képviselő-testület feladatainak és egyéb döntéseinek végrehajtása, jegyzőkönyvek és mellékleteinek Államigazgatási Hivatalhoz történő felterjesztése, rendeletek kihirdetése, a hatályos rendeletek egységes szerkezetbe foglalása, Hírmondóval kapcsolatos anyagok gyűjtése, feldolgozása
 • Polgármester és a jegyző által kiadott napi feladatok ellátása
 • Külterületi földek eladási és haszonbérleti nyilatkozatok kifüggesztése
 • Honlappal kapcsolatos feladatok ellátása
 • Lakossági kérelmek, ügyek feldolgozása, levelezések, telefonok fogadása, egyéb titkársági feladatok


Ügyintéző

Marosi Magdolna
önkormányzati ügyintéző
titkárság
06-29/370-021 / 110-es mellék
e-mail: titkarsag@inarcs.hu


Talapka Gergő
önkormányzati ügyintéző
6. iroda
06/29-370-021 /119-es mellék
e-mail: onkormanyzat@inarcs.huIktatás

 • Központi iktatási és irattározási feladatok ellátása
 • Ügyfélszolgálati feladatok ellátása
 • Polgármester és a jegyző által kiadott napi feladatok ellátása


Ügyintéző

Pekker Anita
gazdálkodási ügyintéző
6. iroda
06-29/370-021 / 119-es mellék
e-mail: iktatas@inarcs.hu


Kaczur Krisztina
gazdálkodási ügyintéző
titkárság
06-29/370-021 /111-es mellék
e-mail: ugyfelszolgalat@inarcs.hu

Közigazgatási csoport

Általános igazgatási ügyek

 • Szabálysértéssel kapcsolatos ügyek intézése
 • Népesség-nyilvántartás
 • Szavazással kapcsolatos ügyek
 • Mezőgazdasági ügyek
 • Állattartással kapcsolatos ügyek
 • Bírságok adók módjára történő behajtása
 • Közérdekű munkával kapcsolatos feladatok ellátása


Ügyintéző

Pribékné Forgács Ildikó
igazgatási ügyintéző
1. iroda(Rákóczi út 3/b. szám alatt lévő önkormányzati épület)
06-29/370-021 / 103-as mellék
e-mail: igazgatas@inarcs.huGyámügy és gyermekvédelem

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi pénzbeli támogatások (beiskolázási segély, osztálykirándulás, tankönyv, eseti segély) megállapítása
 • Gyermekintézményi étkezési térítési díjhátralékkal kapcsolatos ügyek
 • Családtámogatási ellátások (gyes, gyed, családi pótlék igénylő lapjai)
 • Oktatási ügyek (óvoda, iskola)
 • Helyi buszközlekedéssel kapcsolatos ügyek
 • Gyámsággal kapcsolatos ügyek, gondnokság alá helyezés, örökbefogadás, kiskorú ideiglenes hatályú elhelyezése, átmeneti, ill. tartós nevelésbe vétel, családba fogadás, családi jogállás rendezése, kiskorúak vagyonával kapcsolatos ügyek intézése, jegyzői hatáskörbe tartozó feladatok ellátása (védelembe vétel, eseti gondnok kirendelése, ügygondnok kirendelése, alapellátás elrendelése hivatalból, jegyzőnek küldött környezettanulmányok lefolytatása)


Ügyintéző

Stöckler Virág
igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
1. iroda (Rákóczi út 3/b szám alatt lévő önkormányzati épület)
06-29/370-021/103-as mellék
e-mail: szocialis@inarcs.huSzociális ügyek

 • Szociális ügyek (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély)
 • Közgyógyellátás, időskorúak járadéka, házi-segítségnyújtás, szociális étkezéssel kapcsolatos ügyek, 70 év felettiek szemétszállítási ügyek, felnőttek intézményi elhelyezése, fogyatékossággal élők és mozgáskorlátozottak közlekedésével kapcsolatos ügyek,
 • Egészségügyi szolgáltatásra jogosultság megállapítása, szociális információ-szolgáltatás


Ügyintézők:

Kordován Erzsébet
szociális ügyintéző
2. iroda (Rákóczi út 3/b szám alatt lévő önkormányzati épület)
06-29/370-021/121-es mellék
e-mail: kordovan.e@gmail.hu


Stöckler Virág
szociális ügyintéző
1. iroda (Rákóczi út 3/b szám alatt lévő önkormányzati épület)
06-29/370-021/103-as mellék
e-mail: szocialis@inarcs.huMűködési engedély és hagyatéki ügyek

 • Hagyaték és a kapcsolódó feladatok ellátása,
 • Üzletek működési engedélyével kapcsolatos ügyek
 • Szemétszállítás-, (díjhátralék, szemétszállító edény nyilvántartása),
 • Katasztrófa- és polgári védelem, mezőőri járulék nyilvántartás,


Ügyintéző:

Kovács Tímea
igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
8. iroda
06-29/370-021 / 117-es mellék
e-mail: anyakonyv@inarcs.huAnyakönyvvezetők

 • Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása (házasságkötés, halálesettel születéssel kapcsolatos ügyintézés, névváltoztatás hazai anyakönyvezés, honosítás, házasságkötés, névadó)


Ügyintézők:

Kovács Tímea
igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
8. iroda
06-29/370-021 / 117-es mellék
e-mail: anyakonyv@inarcs.hu


Stöckler Virág
igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető
1. iroda (Rákóczi út 3/b szám alatt lévő önkormányzati épület)
06-29/370-021/103-as mellék
e-mail: szocialis@inarcs.huPénzügyi és gazdálkodási csoport • Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részjogkörű költségvetési szervek költségvetési tervének és összeállítása, a költségvetés végrehajtásának koordinálása, adatszolgáltatás az államkincstár felé
 • Képviselő-testületi ülésre beszámolók készítése
 • Pályázatok figyelése, pályázatok készítése, elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása
 • a gazdálkodási, pénzügyi csoport munkájának irányítása és a felmerülő problémák kezelése, az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos ügyek, anyagok elkészítésében való részvétel, az elkészítés irányítása, kezelése


Pénzügyi és gazdálkodási csoportvezetőÁdámku Ottóné
pénzügyi csoportvezető
4. iroda
06-29/370-021 / 114-es mellék
e-mail: penzugy@inarcs.huKönyvelés

 • Pénzgazdálkodási, könyvviteli feladatok elvégzése, a polgármesteri Hivatal és a község részjogkörű költségvetési szervei részére pénzügyi beszámolók készítésében részvétel
 • A kiadások és a bevételeinek analitikus nyilvántartása
 • Bankszámlaforgalom bonyolítása átutalások, kiutalások végzése
 • Főkönyvi és analitikus könyvelés, bevallások, pénzforgalmi – mérlegjelentések és beszámolók elkészítése
 • Számviteli zárási feladatok
 • Bankszámla kivonatainak összerendezése
 • Költségvetés tervezés összeállításában részvétel
 • Előirányzatok, szerződések, szállítói számlák, támogatások nyilvántartása, kontírozása
 • Önkormányzat eszközeinek nyilvántartása, a leltárak, selejtezések lebonyolítása, a beszerzések, beruházások, értékesítések nyilvántartása


Ügyintézők:

Mrázné Pintér Szabina
pénzügyi ügyintéző, könyvelő
5. iroda
06-29/370-021 / 120-es mellék
e-mail: analitika@inarcs.hu


Szmetana Ildikó
pénzügyi ügyintéző, könyvelő
5. iroda
06-29/370-021/120-as mellék
e-mail: kontir@inarcs.huSzemélyzeti ügyek, gazdálkodás

 • Munka- és személyügyek intézése
 • Bér- és munkaügyi feladatok ellátása
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek,
 • aktuális pályázatok nyomon követése, a községi honlap karbantartása,
 • Számviteli zárási feladatok
 • Bankszámla kivonatainak összerendezése
 • Polgármesteri Hivatal számítástechnikai berendezéseinek kezelése


Ordasi Gábor
gazdálkodási ügyintéző
6. iroda
06-29/370-021 / 119-es mellék
e-mail: munkaugy@inarcs.huAdóügyek

 • Helyi adóügyek intézése (gépjármű-, kommunális-, iparűzési adó, talajterhelési díj), adókivetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése. Az adóalanyok nyilvántartása.
 • Méltányossági kérelmek és részletfizetési kedvezmények intézése,
 • Gondoskodik az adók módjára behajtandó köztartozások beszedéséről, szükség szerint megindítja az adóbehajtási eljárást
 • Gondoskodik az esetleges túlfizetések visszautalásáról


Ügyintéző:

Pintér Zsolt
adóigazgatási ügyintéző
7. iroda
06-29/370-021 / 118-as mellék
e-mail: ado@inarcs.hu


Kucsera Renáta
adóigazgatási ügyintéző
7. iroda
06-29/370-021 /118-es mellék
e-mail: leltar@inarcs.huPénztár

 • Polgármesteri hivatal házipénztárának kezelése,
 • Eseti segélyek, kisebb összegű számlák helyben történő kifizetése,
 • Szigorú számadású nyomtatványok kezelése,
 • Kimenő számlák kiállítása,
 • Segélyekhez kapcsolódó állami támogatások igénylése.
 • Analitikus nyilvántartások vezetése


Ügyintéző:

Varga Szilvia
pénzügyi ügyintéző, pénztáros
3. iroda
06-29/370-021 / 115-ös mellék
e-mail: penztar@inarcs.hu© 2008 Inárcs Nagyközség Önkormányzata 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4. Telefon: (29) 370-021, Fax: (29) 370-369, e-mail: titkarsag@inarcs.hu
utolsó frissítés: 2009-08-20